Co děláme?

Pečujeme o krajinu a památky

  • Udržujeme maloplošná chráněná území;
  • udržujeme ekologicky významná nechráněná území;
  • staráme se o zeleň (včetně ošetřování stromů).

Environmentální výchova

Přidejte se k nám! Stáhněte si přihlášku k členství v ČSOP.

Informace o organizaci

ZO ČSOP 52/04 Žamberk
IČ:  444 68 423
Statutární zástupkyně (předsedkyně): Ludmila Bartošová

Stanovy ČSOP (pdf, 2,16 MB)